De første sider

I løbet at de forgange måneder har jeg produceret mangt et arbejdsdokument, men nu har jeg taget fat på det helt store dyr i åbenbaringen og kastet mig ud i første udkast til noget, der kunne gå hen og blive en del af min afhandling i sidste ende. Det handler om det såkaldte forskningshul, dvs. et afsnit, der skal vise, at trods al den eksisterende forskning inden for tværsproglighed, fremmedsprogstilegnelse, andetsprogstilegnelse, sproglig bevidsthed og relaterede felter, stadig er et videnshul, som lige netop mit projekt kan gå ind og dække.

Det har været en interessant opgave, som jeg regner med at vende tilbage til kontinuerligt, efterhånden som jeg bliver klogere på feltet. Lige nu kan jeg konkludere, at forskningen i sproglig bevidsthed i hovedtræk falder i to områder: den specifikt fremmedsprogsorienterede, der går på at se på, hvordan metasproglig bevidsthed er forbundet med præstationer på fremmedsproget (typisk produktion af bestemte grammatiske konstruktioner i skrift eller tale, men der findes også en tankevækkende undersøgelse af udviklingen i semantiske kategorier på fremmedsproget), og den specifikt andetsprogsorienterede, der beskæftiger sig med sprogelever, der har et andet modersmål end skolesproget, og som på mange måder har nogle andre udfordringer og potentialer end sprogelever i en mere prototypisk fremmedsprogsindlæringssituation. Ingen af disse vinkler svarer helt til den, jeg ønsker at anlægge, men til gengæld er der andre studier, der fx. belyser effekten af arbejde med modersmålet på elevpræstationer i modersmålsfaget, så alt i alt er der mange spændende perspektiver på sagen, og bøger og artikler tårner sig op omkring mig…