Konferencetolken

HVORFOR BRUGE TOLKNING ?

Tolkning fremmer forståelsen. Du kender det sikkert godt – vi har jo taler jo (næsten) alle engelsk i Danmark. Men selv hvis man taler godt engelsk, kan man komme ud for, at man siger det, man kan – i stedet for det, man vil. En professionel og velkvalificeret tolkning sikrer, at du kan formulere dig på dit modersmål og alligevel blive fuldt ud forstået af dine samarbejdspartnere -hvad enten de taler engelsk, tysk, finsk, ungarsk eller kinesisk.

Konferencetolkning gør det muligt for dig at afholde konferencer, møder, seminarer og andre begivenheder med adskillige sprog samtidig. Du kan have oplægsholdere, der taler både tysk, engelsk, fransk, finsk, ungarsk eller helt andre sprog og få alt hvad de siger simultantolket til dansk, engelsk eller de andre sprog, dine tilhørere forstår.

41b65dc70a-Simultantolk-EU-3Simultantolkning er en tolkeform, hvor tolkene sidder i tolkekabiner og gengiver det, taleren siger via et tolkeanlæg. Det sker med en tidsforskydning på ganske få sekunder, hvilket betyder, at alle tilhørere/samtalepartnere hele tiden via deres hovedtelefoner kan følge med, stille spørgsmål og indgå i en dialog i et naturligt tempo.

Den simultane tolkeform kan også anvendes uden kabiner og tolkeanlæg, hvis der er tale om en situation, hvor kun ganske få af tilhørerne har brug for tolkning – det kunne fx. være et arrangement på dansk, hvor man har inviteret enkelte udenlandske gæster.

Andre anvendte tolkeformer er konsekutiv tolkning og dialogtolkning. Ved konsekutiv tolkning  taler taleren i op til 5-7 minutter, hvorefter alt det sagte tolkes. Denne tolkeform kan have sine fordele på steder uden mulighed for brug af anlæg osv., men giver naturligvis et øget tidsforbrug, idet gengivelsen af det sagte typisk vil tage næsten lige så lang tid som originalen. Ved dialogtolkning tolkes det sagte replik for replik, typisk i begge retninger.

Som uddannet konferencetolk (EMCI) fra CBS med en bred erfaring fra Europa-Parlamentet, EF-Domstolen, det danske retsvæsen og politi samt dansk erhvervsliv, kan jeg tilbyde alle de ovennævnte tolkeformer. Vælger du at samarbejde med mig, er du sikret en velkvalificeret og professionel tolkning – den giver en god kommunikation og sikrer dit professionelle image i kontakten med udenlandske samarbejdspartnere.

aiic

Skriv et svar

Line Krogager Andersen