Lingvisten

En lingvist er en, der beskæftiger sig med sprog. Det kan man gøre på flere måder; enten teoretisk ved at studere lingvistik, altså sprogvidenskab, eller mere praktisk ved at lære forskellige sprog. Jeg har valgt at gøre begge dele.
Lingvistikken er et fascinerende forskningsfelt, fordi sproget er en så central del af den menneskelige tilværelse. Det betyder, at når man beskæftiger sig med lingvistik, og altså med, hvordan sproget fungerer, hvordan det indlæres og bruges, så får man samtidig et interessant indblik i det menneskelige sind, samt i de kulturer, de forskellige sprog anvendes i. Lingvistik er en videnskab, som har berøringsflader med mange andre forskningsområder, som fx. antropologi, psykologi, medicin, litteraturvidenskab og filosofi!

Vidste du at……

  • gymnasiereformens indførelse af Almen Sprogforståelse betyder, at gymnasieeleverne har mulighed for at stifte bekendtskab med basal lingvistik?
  • ungarsk og finsk begge er finno-ugriske sprog? det betyder, at de er beslægtede med hinanden og med sprog som samisk, estisk, ostjakkisk, votisk osv.Men finsk og ungarsk er de to af de finno-ugriske sprog, som tales af flest mennesker. Slægtskabet imellem dem er imidlertid ikke lige sådan at få øje på når man kigger på ordene, det ses snarere i en del af kasussystemet, som på ungarsk består af ca 20 og på finsk af ca 14 kasus.
  • man også kan lære engelsk i Tanzania og tysk i Schweiz? det har jeg fx. gjort…..
  • man sagtens kan beskæftige sig lingvistisk med et sprog uden at lære det? samtidig kan man også sagtens tale og skrive et sprog uden at have indblik i dets struktur…..

Skriv et svar

Line Krogager Andersen