Fase II

Så ramte projektet virkeligheden og siden august har jeg været flittig observatør i to femteklasser og arbejder tæt sammen med de tre lærere. Vi har allerede gjort os vores første erfaringer i forhold til at tænke tværsproglighed ind i den eksisterende undervisning i dansk, tysk og engelsk, og kan både se oplagte fordele og ulemper ved samarbejdet. Heldigvis mest det første.

Samtidig bliver jeg klogere på livet i femte klasse og oplever en forunderlig blanding af erkendelsen af at ting ta’r tid og samtidig en overraskelse over, hvor meget, der kan lade sig gøre med få midler.

Efteråret har været travlt med observation og refleksion på skolen, men udover det empiriske arbejde forsøger jeg samtidig at afklare min position i relation til forskningsfelter og videnskabsteori.  Det sker blandt andet ved deltagelse i ph.d-kurser og netværksmøder inden for aktionsforskning, samt ved deltagelse i Symposium i Sammenlignende Fagdidaktik, hvor jeg havde mulighed for at bidrage med et oplæg, og forhåbentlig på sigt et bidrag til den opfølgende udgivelse.