Sprogforståelse & tværsproglighed

Siden min studietid har jeg interesseret mig for sprogforståelse og tværsproglighed, og jeg arbejder pt på flere forskellige projekter, der relaterer sig til tværsproglighed i sprogundervisningen, både i folkeskolen og på andre niveauer.

I 2004 forfattede jeg en undervisningsbog ved navn Almen Sprogforståelse (udgivet 2005 på Dansklærerforeningens Forlag) til forløbet af samme navn, der på det tidspunkt var ved at blive indført i gymnasierne. Bogen tog udgangspunkt i mine erfaringer fra mit speciale og det undervisningseksperiment med fokus på sproglig bevidsthed, som jeg gennemførte i den forbindelse.

Det var på det tidspunkt endnu lidt uklart, hvordan forløbet ville blive skruet sammen, og ambitionerne var sat noget højere, end hvad timetallet berettigede til. Men ideen var god, og jeg mener da også stadig, at det er et forløb, som kan være til stor gavn for eleverne. Mit bud på, hvad det kan indeholde (tyrkisk, latin, ungarsk, tegnsprog og mange andre sprog, dialekter og sociolekter, talesprog og gamle digte samt en god portion grammatiske grundredskaber) fremgår af undervisningsbogen og den tilhørende lærervejledning.

Titlen på mit speciale var “Sproglig bevidsthed i gymnasieskolen -et undervisningseksperiment.”
Her kan du læse lidt om specialets indhold i form af det tilhørende abstract. Er du interesseret i mere information, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan desuden læse min artikel “Sprogforståelse er en uvurderlig studentergave”, som udkom i Gymnasieskolen den 19/8.

abstract

artikel

Skriv et svar

Line Krogager Andersen